Monthly Archives: Tháng Mười 2018

[TRIỆU HỒI]TOYOTA VIỆT NAM THÔNG BÁO THỰC HIỆN 02 CHƯƠNG TRÌNH TRIỆU HỒI

CHƯƠNG TRÌNH TRIỆU HỒI MỞ RỘNG ĐỂ KIỂM TRA VÀ THAY THẾ CỤM BƠM TÚI KHÍ CỦA TÚI KHÍ HÀNH KHÁCH PHÍA TRƯỚC TRÊN XE COROLLA, VIOS VÀ YARIS CHƯƠNG TRÌNH TRIỆU HỒI ĐỂ KIỂM TRA VÀ THAY THẾ CẢM BIẾN TÚI KHÍ TRÊN XE TOYOTA COROLLA Hà Nội, ngày 10/08/2018 – Được sự phê duyệt của […]