Giá từ: 650.000.000 VND
 1. 5 chỗ ngồi
 2. Hộp số tự động vô cấp
 3. Động cơ xăng - 1496 cc
Giá từ: 345.000.000 VND
 1. 5 chỗ ngồi
 2. Số sàn 5 cấp
 3. Động cơ xăng dung tích 1.197cm3
Giá từ: 531.000.000 VND
 1. 5 chỗ ngồi
 2. Số sàn 5 cấp
 3. Động cơ xăng dung tích 1.496cm3
Giá từ: 697.000.000 VND
 1. 5 chỗ ngồi
 2. Số sàn 6 cấp
 3. Động cơ xăng dung tích 1.798cm3
Giá từ: 997.000.000 VND
 1. 5 chỗ ngồi
 2. Số sàn 6 cấp
 3. Động cơ xăng dung tích 1.998cm3
Giá từ: 1.026.000.000 VND
 1. 7 chỗ ngồi
 2. Hộp số tay 6 cấp
 3. Động cơ dầu - 2.393 cc, 4x2
Giá từ: 2.340.000.000 VND
 1. 7 chỗ ngồi
 2. Số tự động 6 cấp
 3. Động cơ xăng - 2.694 cc, 4x4
Giá từ: 3.650.000.000 VND
 1. 8 chỗ ngồi
 2. Số tự động 6 cấp
 3. Động cơ xăng - 4.608 cc, 4x4
Giá từ: 668.000.000 VND
 1. 7 chỗ ngồi
 2. Số tự động 4 cấp
 3. Động cơ xăng - 1.496 cm3
Giá từ: 4.038.000.000 VND
 1. 7 chỗ ngồi
 2. Số tự động 8 cấp
 3. Động cơ xăng - 3456 cc
Giá từ: 771.000.000 VND
 1. 8 chỗ ngồi
 2. Số tay 5 cấp
 3. Động cơ xăng - 1998 cm3
Giá từ: 537.000.000 VND
 1. 7 chỗ ngồi
 2. Số sàn 5 cấp
 3. Động cơ xăng - 1.329 cm3
Giá từ: 999.000.000 VND
 1. 15 chỗ ngồi
 2. Sổ tay 5 cấp
 3. Động cơ dầu - 2.982 cc
Giá từ: 695.000.000 VND
 1. 5chỗ ngồi
 2. Sổ tay 6 cấp
 3. Động cơ dầu - 2.393 cc, 4x2